TYÖKÄSINEET

Suojakäsineet ja työhanskat

Kädet ovat sinun tärkein työkalusi, mutta myös herkästi alttiina tapaturmille. Riskeinä ovat viillot, palovammat, hiertymät sekä kemikaalien aiheuttamat syöpymät. Lisäksi ongelmia voivat tuoda erilaiset altistumiset esim. kemikaaleille ja allergiat, jotka johtavat ammattitauteihin helposti. Suojakäsineet suojaavat, turvaavat ja helpottavat työskentelyä. Valitsemalla työnkuvaasi sopivat työkäsineet lisäät myös tehokkuutta työssäsi. Työkäsineitä valitessa on tärkeää huomioida materiaali, sopivan kokoinen ja riittävä suojausluokka.

Laajasta valikoimastamme löydämme juuri sinulle sopivat työkäsineet ja ennen kaikkea oikean kokoiset työhanskat.

Miten valitaan oikeanlaiset työhanskat?

Työkäsineet valitaan aina kunkin työkohteen mukaan, mikä edellyttää, että ensin tunnistetaan riskitaso ja arvioidaan vaaratekijät. Työhanskojen valintaan vaikuttaa siis se, millaisia suojaominaisuuksia työkäsineiden pitää täyttää. Turvallinen työskentely edellyttää myös sen varmistamista, että käsineet ovat vaatimusten mukaiset. Myös työnantajalle kohdistuu suuri vastuu voimassa olevan henkilökohtaisten suojaimien käyttöä koskevan asetuksen myötä. ((EU) 2016/425).

Henkilönsuojainasetuksen mukaisten työkäsineiden valinta

EU:n henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425: Henkilökohtaisten suojaimien vaatimuksia koskeva asetus jakaa suojakäsineet kolmeen kategoriaan riippuen riskistä ja vaarasta, jota vastaan niiden on suojattava, voimassa olevien CE-normien mukaisesti.
Image

Kategoria 1 - Vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojakäsineet

Esimerkkejä tämän kategorian käsineistä ovat useimmat tavalliset työkäsineet sekä talouskäsineet, jotka suojaavat mm. miedoilta pesuaineilta ja vedeltä. Esim. kevyet työt, kotitalous -ja puutarhatyöt.

Kategoria 2 - Kaikki käsineet, joita ei ole luokiteltu kuuluvaksi kategoriaan 1 tai 3

Tähän kategoriaan luokitellaan työkäsineet, joita käytetään silloin, kun riskitason ei katsota olevan enää matala, mutta toisaalta ei hyvin korkea. Nämä suojakäsineet ovat standardin EN 420 vaatimusten mukaisia ja valtuutetun testauslaitoksen testaamia ja tyyppihyväksymiä. Nämä työkäsineet on merkitty piktogrammilla, joka osoittaa käsineiden suojaustason ilmoitettua riskiä vastaan.

Kategoria 2 - Kaikki käsineet, joita ei ole luokiteltu kuuluvaksi kategoriaan 1 tai 3

Tämän kategorian työhanskoja käytetään, kun on olemassa suuri riski vakavasta tai pysyvästä vammautumisesta, esim. erittäin syövyttäviä kemikaaleja käsiteltäessä. Näiden käsineiden CE-merkintä edellyttää niiden testaamista valtuutetussa testauslaitoksessa ja lisäksi valmistuksen valvontaa. CE-merkin ja piktogrammin lisäksi vaaditaan myös nelinumeroinen koodi (valvova laitos).

Miten työkäsineiden suojaustasot on merkitty?

Viiltosuojaustaso voidaan merkitä kahdella eri tavalla

Viiltosuojaus merkitään asteikolla A–F (uudistunut EN 388:2016), jossa F merkitsee parasta viiltosuojaustasoa. Toistaiseksi on kuitenkin voimassa myös vanha standardi, jossa viiltosuojaluokka on merkitty asteikolla 1–5, jossa viisi (5) tarkoittaa korkeinta tasoa.

Varsinkin käsien viiltohaavat ovat yleisiä monilla työpaikoilla ja aiheuttavat kipua, haittoja ja sairauspoissaoloja. Hanki siis työhön sopivat viiltosuojakäsineet. Meiltä löytyy lukuisa määrä erikoiskäsineitä viilto -ja pistosuojakäsineiden lisäksi, aina tärinäsuojakäsineistä vaativiin kemikaalisuojakäsineisiin ja kuumankestokäsineisiin. Jännitesuojakäsineet sähkötöihin ja tai vaikkapa palo -ja pelastuskäsineet lyhyellä toimitusajalla.

Piktogrammit ilmaisevat, mitä riskejä vastaan käsine on testattu eli mikä on niiden suojaustaso

Testaustulos merkitään numerosarjalla piktogrammien alle. EN 388 -standardin neljä testattavaa mekaanista ominaisuutta ovat: hankauslujuus (huonoin 1, paras 4), viillonkesto (1–5 tai X=A–F), repäisylujuus (1–4) ja puhkaisulujuus (1–4).