Kemikaalisuojakäsineet

Kemikaalisuojakäsineet

Kemikaalisuojakäsineet on tarkoitettu suojaamaan käsiä erilaisilta kemikaaleilta. Altistumista haitallisille kemikaaleille on syytä välttää ja vähentää. On tärkeää valita suojaustasoltaan oikeanlainen kemikaalinsuojakäsine.

Selvitä käsineiden suojaavuus käytössä olevilta kemikaaleilta. Useilla kemikaaleilla on taipumus imeytyä käsinemateriaaliin, mistä kemikaali saattaa altistaa ihoa tai haurastuttaa käsinemateriaalia. Se myös voi edetä materiaalissa pikku hiljaa. Kemikaalit voivat läpäistä käsinemateriaaleja diffundoitumalla ehjän materiaalin läpi tai pienten huokosten läpi tai käsine voi hajota kemikaalin vaikutuksesta. Kemikaalien diffuusiota käsineen läpi ei yleensä pysty havaitsemaan aistivaraisin keinoin. Läpäisevä käsine saattaa toimia hauteena, joka tehostaa käsineen altistumista kemikaalille. Huomioi Kemikaalisuojakäsineet valinnassa erityisesti hyvin haitalliset ja paljon käyttämäsi kemikaalit.

KEMIKAALISUOJAKÄSINEIDEN VALINTAAN LIITTYVIÄ ASIOITA:

  • Käsinemateriaali, joka suojaa hyvin tietyltä kemikaalilta, voi suojata hyvin heikosti kemikaaliyhdisteiltä.
  • Kemikaalisuojakäsineet on pääsääntöisesti tarkoitettu kertakäyttöisiksi. Niitä ei saa käyttää uudelleen.
  • Käytetty käsine on kemikaalien saastuttama ja tällöin käsineen käytöstä on vaarana, että iho altistuu epäterveellisille aineille.
  • Korkeampi lämpötila lyhentää kemikaalin läpitunkeutumisaikaa.
  • Yleisesti ottaen materiaalin paksuntaminen pidentää läpitunkeutumisaikaa.
  • Kun kemikaali on absorboitunut, se jatkaa tunkeutumista suojakäsineen läpi.
  • Aineen tunkeutuminen suojakäsineen läpi (permeaatio) tapahtuu molekyylitasolla eikä siksi ole nähtävissä paljain silmin.
  • Parhaankin käsineen suoja heikkenee, jos siihen tulee mekaaninen vaurio tai kemikaali on päässyt tunkeutumaan sen kudoksen läpi.
  • Voimakkaasti syövyttävät kemikaalit voivat tuhota käsinemateriaalin hajottamalla sen ennen ilmoitettua läpitunkeutumisaikaa.

Kysy lisää, autamme mielellämme oikean kemikaalikäsineen löytämiseksi!

Suojakäsineet kemikaaleja vastaan:

Erityisesti tehokkaat liuottimet sekä herkistymisiä aiheuttavat pienimolekyyliset akrylaatit ja amiinit läpäisevät useita käsinemateriaaleja. Kiinteät kemikaalit fenoleita lukuunottamatta ja molekyylikooltaan suuret tai varaukselliset kemikaalit eivät yleensä läpäise käsineitä, ellei käsineissä ole reikiä tai kemikaali riko käsineitä. Käsinemateriaalia nopeasti läpäisevä kemikaali saattaa tehostaa toisten kemikaalien käsineiden läpäisevyyttä. Kaikilta kemikaaleilta suojaavia käsineitä ei ole olemassa.

STANDARDIT

Suojakäsineiden yleiset vaatimukset EN 420
Kemikaalinsuojakäsineet EN 374, 1-3

 

Näytetään kaikki 15 tulosta