Kaasumittarit turvallisesti työhön

Kaasumittarit turvallisesti työhön

Kaasumittarit turvallisesti työhön, ne voivat pelastaa hengen.

Kaasumittareita löytyy monenlaiseen käyttöön. Yhdenkaasun mittarit ovat usein jatkuvatoimintoisia 2-3 vuotta. Myös monikaasumittarit löytyvät huoltovapaina ja 2-3 vuoden toiminnalla. Ladattavia, kannettavia mittareita löytyy erilaislla ominaisuuksilla moneen tilanteeseen.

Monia kaasuja mittaavat monikaasumittarit:

Monikaasumittarit mittaa samanaikaisesti jopa neljää kaasua: H2S (rikkivety), CO (häkä), O2 (hiilidiokisidi) LEL (palavat kaasut), jotka ovat yleisempiä mitattavia kaasuja esim. MicroClip X3. Vastaavat löytyvät myös yhdenkaasunmittareista ja monia muita harvinaisempiakin kaasuja mitataan ja kaasuantureita voidaan myös vaihtaa.

Olosuhteita mihin kannattaa varautua, kaasuhälyttimellä:

Kun olet menossa työskentelemään suljettuihin tiloihin, säiliöihin, kaivoihin, kanaaleihin tai tyhjennettyihin altaisiin, pysähdy ja mieti ennen kuin toimit!

  • Suljetussa tilassa työskentelyyn tarvitaan erillinen työ- ja toimenpidelupa (katso Säiliötyölupa). Sinne ei ole menemistä ennen kuin ilmoitat asiasta esimiehelle, työparille tai muulle vastuulliselle henkilölle.
  • Sama tilanne on tyhjennetyissä altaissa työskenneltäessä, jos altaan pohjalla on vielä biomassoja kuten lietteitä tai jos viereisistä altaista vapautuu ilmaa raskaampia kaasuja, jotka saattavat painuvat tyhjän altaan pohjille.
  • Suljettuun tilaan tai tyhjennettyyn altaaseen mentäessä on otettava mukaan kaasuhälyttimet, jotka tarvittaessa varoittavat hapen puutteesta, palavista kaasuista tai kohonneesta häkä-, kloori- ja rikkivetypitoisuudesta (katso oheinen taulukko).
  • Jos vaarallisia olosuhteita havaitaan, niin tilasta on heti poistuttava eikä sinne ole luvallista mennä sisään ennen kuin tarvittavat turvallisuustoimenpiteet on tehty.
  • Jos tilan tuuletus ei poista kaasuvaaraa, työntekijän on käytettävä vaaran mukaan valittavaa, eristävää tai puhallinavusteista hengityksensuojainta.

GasAlertMicroClip on täynnä ominaisuuksia:

Ei mikään ihme, että näillä ominaisuuksilla varustettu GasAlertMicroClip on maailman suosituin monikaasuilmaisin. Se on kevyt kuljettaa mukana ja takaa turvallisuuden vaarallisissa ympäristöissä.

MicroClip X3 ladattava monikaasumittari:

Kaasuhälytin BW MicroClip X3 ladattava monikaasumittari on kannettava monikaasuilmaisin, joka valvoo jatkuvasti jopa neljää kaasua. Kaasuhälyttimen IP68-luokitus takaa erinomaisen vesitiiviyden. Laite voidaan upottaa 1,2 metrin syvyiseen veteen jopa 45 minuutin ajaksi.

Näytetään kaikki 10 tulosta