Sammuttimet

Palosammuttimet

Sammuttimiin liittyen on monta tärkeää kysymystä kiinnostavat sekä ammattilaisia että kuluttajia vuodesta toiseen.

 • Mikä sammutin sopii mihinkin käyttöön?
 • Mitä sammuttimien teholuokat tarkoittavat?
 • Kuinka sammutin tulee huoltaa?
 • Mikä on oikea nimitys – palosammutin, käsisammutin, vaahtosammutin, jauhesammutin vai nestesammutin?

Oikean palosammuttimen valinta vaikuttaa merkittävästi paloturvallisuuteen. Kokosimme tälle sivulle käsisammuttimien tietopaketin helpottaaksemme oikean sammuttimen valintaa.

Lainsäädäntö ohjaa hyvinkin tarkasti käsisammuttimien kunnossapitoa, mutta sammuttimien määrä-, tyyppi- ja teholuokkavaatimusten osalta selkeä ja velvoittava lainsäädäntö puuttuu. Vakuutusyhtiöt ovat osaltaan asettaneet kiinteistöjen paloturvallisuudelle vaatimuksia suojeluohjeissaan, joilla pyritään tarkentamaan lainsäädännössä annettuja yleisiä vaatimuksia.

Huomioitavia seikkoja palosammuttimien valinnassa

 • Teholuokkien optimointi

Valitse kohteeseen sopiva/tarpeeksi tehokas sammutin paloturvallisuuden näkökulmasta. Paloturvallisuustuotteet- Sammuttimet voivat pelastaa ihmishenkiä!

Joissakin kohteissa on tärkeää ottaa huomioon se, että isompi sammutin saattaa olla työntekijöille tai asukkaille liian painava käsiteltäväksi.

Palosammuttimien ympäristöarvot

Voimakkaana trendinä 2020-luvulla tulee olemaan ympäristönäkökulmien painottuminen. Vaahtonesteiden sisältämien fluorattujen yhdisteiden (PFAS) määrää on pyritty pienentämään viime vuosina niiden haitallisten ympäristövaikutusten vuoksi. Tulevina vuosina paineet fluorattujen yhdisteiden luopumisesta tulevat kasvamaan. Preston Eco Green -tuoteperheen nestesammuttimissa ympäristövaikutukset ovat minimoitu, niissä ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia fluoritensidejä.

Käsisammuttimien tyypit

Käsisammuttimet jaotellaan karkealla tasolla kolmeen perusluokkaan (jauhe, vaahto/neste, hiilidioksidi) rakenteensa ja käytettävän sammutteen mukaan. Näiden pääluokkien sisällä on erikoissammuttimia haastavimpien kohteiden sammuttimiksi. Lisäinformaatiota eri sammutintyyppien rakenteesta ja toiminnasta voit lukea täältä.

”Palosammutin” on arkikielessä usein käytetty epäviralloinen ilmaisu sammuttimille. Viralliset (EN 3-7 standadin mukaan hyväksytyt) sammuttimet ovat ”käsisammuttimia”.

Jauhesammutin

Jauhesammutin on markkinoiden yleisin sammutintyyppi. Se soveltuu lähes kaikkien palojen sammuttamiseen. Laajan käyttölämpötila-alueensa (-30 °C – +60 °C) ansiosta sammutin soveltuu sekä kylmiin että lämpimiin olosuhteisiin.

Jauhesammuttimen tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • teollisuus
 • maatalous
 • ajoneuvot
 • veneet
 • matkailuajoneuvot
 • kodit ja vapaa-ajan asunnot.

Tulitöihin ABC-luokan jauhesammutin on ainoa hyväksytty sammutintyyppi. 

Jauhesammuttimet sammuttavat A-, B-  ja C- paloluokan paloja. Lue lisää käsisammuttimien paloluokista.

Vaahtosammutin ja nestesammutin

Erityisesti lämpimissä sisätiloissa vaahtosammuttimet pystyvät korvaamaan vastaavan kokoiset jauhesammuttimet. Sammutustilanteessa vaahtosammutin ei peitä näkyvyyttä ja hieman kokematonkin sammuttaja saa tulen tehokkaasti sammumaan. Sammutteen etu on myös sen helppo ja kustannustehokas jälkisiivous.

Nestesammutin tuo mukanaan ympäristönäkökulman – näissä A-paloluokan käsisammuttimissa ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia fluoritensidejä.

Vaahtosammuttimen ja nestesammuttimen tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • konttorit
 • teollisuus
 • julkiset rakennukset
 • koulut
 • sairaalat
 • hotellit
 • maatalous
 • kodit.

Lämpimissä sisätiloissa vaahto- tai nestesammutin voi olla parempi valinta kuin jauhesammutin. Täältä voit lukea miksi.

Vaahtosammuttimet sammuttavat A- ja B-luokan paloja. Nestesammuttimet sammuttavat A-luokan paloja. Lue lisää mitä eroja on vaahtosammuttimella ja nestesammuttimella.

Hiilidioksidisammutin

Hiilidioksidisammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Puhtaana sammutusaineena hiilidioksidi soveltuu hyvin myös sähköpalojen sammuttamiseen.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • laboratorio
 • keittiöt (rasvapalosammuttimen rinnalle)
 • ATK- ja sähkölaitteet
 • korjaamot
 • hienomekaaninen teollisuus.

Hiilidioksidisammuttimet voidaan sijoittaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Vaahtosammuttimet sammuttavat ja B-luokan paloja. Lue lisää käsisammuttimien paloluokista.

Erikoissammuttimet

Kylmien tilojen vaahtosammutin

Perinteiset vaahtosammuttimien sammutteet eivät kestä pakkasta. Nestepohjaisen sammutteen lisäaineistusta muuttamalla siitä saadaan myös pakkasenkestävä. Pakkasenkeston tuova lisäaineistus on haastavaa teholuokitukselle, mutta esim. 9 litran käsisammuttimella päästään jo 27A183B sammutustehoon.

Rasvapalosammutin

Elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen tarvitaan erikoissammutin, jotta estetään rasvan uudelleen syttyminen. Nykyisen lainsäädännön (SFS EN 3-7) mukaan hiilidioksidisammutinta tai jauhesammutinta ei saa käyttää elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen.

Metallipalosammutin

Metallipaloihin tulee käyttää sammutinta, jonka sammutteena on erityisesti metallipaloihin kehitetty D-paloluokan sammutusjauhe. Väärä sammute saattaa reagoida veden, ilman tai kemikaalien kanssa ja saada aikaan erittäin kuuman palon. Sammuttimen purkautumispainetta alentava erikoissuutin varmistaa sammutustehon ja turvallisuuden.

Litiumakkusammutin

Litiumioniakut nostavat paloriskiä syttymismekanisminsa ja suuren energiamääränsä vuoksi. Tämän tyyppisten akkujen palot eivät sammu perinteisillä tukahduttavilla sammutusmenetelmillä – litiumioniakkujen palot sammuvat voimakkaasti jäähdyttämällä.

Näytetään tulokset 1–16 / 32