Ensiaputarvikkeet

Työnantajan on varmistettava riittävä valmius aloittaa ensiavun antaminen

Osaisitko sinä kertoa, missä on työpisteesi lähin ensiapupiste? Entä koska olet viimeksi tarvinnut silmähuuhdetta ja kestikö silmään kohdistuneen tapaturman ensiapu riittävän ajan? Onko työpaikallasi tarvittavat ensiaputarvikkeet ja onko niiden määrä suhteessa työpaikkasi tapaturmavaaran luonteeseen ja henkilöstön määrään?

Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on, sen riskeihin ja työntekijämäärään nähden riittävä valmius aloittaa ensiavun antaminen asianmukaisilla ensiapuvälineillä sekä ensiapukoulutetuilla työntekijöillä ja toimintaohjeet tähän.

Työpaikalta tulisi aina löytyä ensiapupakkaus tai ensiapulaukku. Valikoimastamme löydät ensiaputarvikkeet tunnetuilta valmistajilta kuten Cederroth ja SPR.

Miten valitaan työpaikalle tarvittavat ensiaputarvikkeet?

Laastaripaketilla ja särkylääkkeellä selviää pienistä kolhuista. Hyvin varustetusta ensiapukaapista tulee löytyä mm. ensiapuside, haavataitoksia, haavapyyheitä, kangasteippiä ja laastareita. Kun tapaturman vaara kasvaa ilmeiseksi tulee myös ensiaputarvikkeiden valinnassa huomioida työnkuvat ja erityisolosuhteet.

Kemikaalien kanssa työskenneltäessä on silmähuuhdepullot oltava aina käsien ulottuvilla. Neutraloiva silmähuuhde katkaisee syövyttävän vaikutuksen ja on nopea ensiapu happo- ja emästapaturmiin. Hätäsuihku voi pelastaa työntekijät kemikaalien aiheuttamilta syöpymiltä ja palovammoilta. Kuumien roiskeiden ensihoitoon palovammageeli tai -laastari antaa suojaa ja lievittää kipua. Samalla kosteuttava vaikutus nopeuttaa paranemista ja ehkäisee arpikudoksen syntymistä. Työskenneltäessä suurien jännitteiden kanssa voi sähköiskun sattuessa defibrillaattori pelastaa työntekijän palauttamalla sydämen takaisin oikeaan rytmiinsä.

Image

Miten valitaan työpaikalle tarvittavat ensiaputarvikkeet?

Arctic Safetyn ensiapuvalikoimasta löytyy erikokoisten ensiapukaappien lisäksi helposti mukaan otettava ensiapulaukku, jonka voit sijoittaa vaikka huoltoautoosi tai työmaakopin toimistoon. Moduuleittain pakattuihin kaappeihin on helppo täydentää tuotekokonaisuuksia tai yksittäisiä tuotteita. Silmähuuhdepulloja löytyy myös lämmitettävällä kaapilla, jolloin silmähuuhde säilyy käyttölämpöisenä, eikä jäädy matalissa lämpötiloissa.

Työ- tai retkeilytakin taskuun sujahtaa myös helposti taskukokoinen ensiapupakkaus. Matkailuun, veneilyyn ja autoiluun löytyy omat versiot, esimerkiksi auton ensiapulaukku ja retkeilijän ensiapupakkaus.

Muistathan, että kotona ja mökillä ensiapulaukun tai pakkauksen tulee sijaita paikalla, jonka kaikki perheen jäsenet ja vieraat tietävät.

Ensiapuvälineetkin kaipaavat säännöllistä ylläpitoa

Myös ensiaputarvikkeet vanhentuvat ja niiden päivittämisestä kannattaa pitää huolta tasaisin väliajoin. Optimaalisessa tilanteessa, missä tapaturmilta on vältytty, tuotteiden inventaariokin helposti unohtuu. Tuotteiden steriiliys voi heikentyä ajan kuluessa ja sidetarpeet haurastua. EA-paketeissa on kuitenkin selkeät merkinnät siitä, milloin tuote vanhenee, ja tämän jälkeen se tulee päivittää uuteen.
Image

Kelan korvaukset ensiapuvalmiuden ylläpidosta

Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Näihin kustannuksiin lasketaan mm. työnantajan järjestämät ensiapukoulutuksen kustannukset ja työpaikalle hankittujen ensiaputarvikkeiden, kuten ensiapupakkausten kustannukset. Ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneista kustannuksista työnantaja voi hakea korvausta tilikausittain samalla korvaushakemuksella, jolla haetaan korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Lomakepohjan ja lisätietoa löydät Kelan sivuilta.

Arctic Safety auttaa kartoittamaan ensiaputarvikkeet työpaikoilla

Yrityksen ja sen eri työyksikköjen ensiapuvalmiustarpeet määritetään työpaikan riskikartoitusta ja/tai pelastussuunnitelmaa hyödyntäen. Me Arctic Safetyllä autamme, jos työpaikkasi ensiaputarvikkeiden kartoitus tai riittävyys mietityttää.
Image