Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arctic Safety Oy

Osoite Rounionkatu 140 37150 NOKIA

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)

Puhelin: +358503876646/+358503876647
Sähköpostiosoite: info@arcticsafe.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanne Nurmi
Puhelin +358503876646

3. Tietosuojavastaava Hanne Nurmi

4. Rekisterin nimi Arctic Safety Oy asiakasrekisteri

5. Rekisteröidyt

1. Arctic Safety Oy:n asiakasyritykset

2. Asiakasyritysten luonnolliset henkilöt

6. Käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • henkilötunnus
 • valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot

Asiakassuhteeseen ja muuhun liiketoiminnan yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

 • palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot (esim. IP-osoite)
 • tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa) ja myymälä sekä ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuhelut)
 • rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään säännönmukaisesti seuraavilla tavoilla:

1. Asiakastietolomake

2. Tarjous

3. Sähköposti, puhelin ja tekstiviestit

4. Verkkosivusto www.asiakastieto.fi 5. Verkkosivusto www.arcticsafe.fi

6. Google Analytics

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa asiakasyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella määritellyille tahoille Smartin palveluiden ja tuotteiden myynti-, ylläpito- ja mahdollistamistarkoituksessa.

11. Säilytysaika

Tietoja säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan verran niissä dokumenteissa joissa ne oikeutetun edun mukaan ovat.

12. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa asiakasyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella määritellyille tahoille Arctic Safety Oy:n palveluiden ja tuotteiden myynti-, ylläpito- ja mahdollistamistarkoituksessa.

13. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EN:n tietosuoja-asetusten mukaan.