Suojainkoulutukset ja -kartoitukset

Suojainkartoitus

Teettämällä suojainkoulutukset ja -kartoitukset varmistat oikeanlaisten suojainten valinnan ja käytön

Työpaikan ja työmaan riskienkartoituksen lopputulos voi joskus olla hämmentävä lomake täynnä altisteita ja yhdisteitä, pölyhiukkasarvoja ja suosituksia. Usein tämän raportin saa käteensä työsuojeluvastaava tai osaston vastuuhenkilö, joka vastaa oikeiden suojainten hankinnoista kartoituksen suosituksiin ja raja-arvoihin perustuen. Suojaimien monimuotoisuus voi aiheuttaa vauhtisokeutta ja summamutikassa valittu suojain voi lopulta olla iso kuluerä, joka ei sitten kuitenkaan ole työkohteeseen sopiva tai on suojausarvoiltaan liian vähäinen.  Suojankoulutukset ja -kartoitukset auttavat yritystäsi löytämään oikeat suojaimet työympäristöösi ja koulutus täydentää suojainten oikean käytön ja huollon. TTL: Suojainten käyttö ja valinta

Huomioi valinnassa ympäristö, käyttäjän ominaisuudet ja haluttu suojaustaso

Suojainkoulutukset ja -kartoitukset räätälöidään aina yrityksesi tarpeen mukaan. Hengityksen suojauksessa altisteiden ja kemikaaliyhdistelmien määrä voi muodostua useista eri lähteistä, jolloin yksittäinen haitta-aine voi jäädä huomaamatta. Jokaisen altisteen haitta-aineet tulee selvittää ja niiden tulkitsemiseen ja oikean suodattimen valintaan Arctic Safety Oy antaa tukea ja asiantuntemusta. Suojainkoulutus takaa myös esim. suodattimien käyttöiän määrittelemisen eri altisteiden kanssa sekä suojainten oikean käytön, jolloin niiden suojauksesta saadaan kaikki hyöty irti.

Myös esimerkiksi työkäsineissä kemikaalien läpäisyaika voi muuttua rajusti eri yhdistelmissä, ja viiltosuojakäsineen luokituksen pitää olla riittävä suhteutettuna työn riskiin. Lähes kaikissa suojainhankinnoissa tulisi siis aina huomioida ympäristön vaikutus, työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ja vaadittavan suojaustason saavuttaminen. Suojainkartoitus kattaa käyttöturvatiedotteiden läpikäymisen yhdessä ja oikeiden suojainten valinnan.

Tilaa suojainkartoitus paikan päälle tai etänä

Me Arctic Safetyllä tartumme mielellämme haasteisiin ja haluamme auttaa sinua ja yritystäsi löytämään oikeat ja kustannustehokkaat ratkaisut suojainkartoituksen avulla. Tutustumalla toimintaympäristöönne ja vierailemalla paikan päällä saamme nopeasti kokonaiskuvan, mutta autamme ja kartoitamme tarpeenne mielellämme myös etänä. Suojainkoulutukset ja -kartoitukset parantavat yrityksesi työturvallisuutta ja tuovat kustannustehokkuutta suojainten valintaan.

Tilaa suojainkartoitus
Tutustu suojainvalikoimaan

Suojainkoulutus

Käytätkö suojaimia oikein?

Kun suojain on oikean kokoinen ja riittävä työkohteen vaatimuksille, sen käyttö tulee olla sujuvaa ja turvallista. Monissa suojaimissa on kokoluokat, jolloin esimerkiksi hengityksensuojaimissa puolinaamari voi vuotaa huomattavia määriä altisteita käyttäjälleen, ellei se ole sopivan kokoinen. Puhallinsuojaimet ja kokonaamarit tulee myös huoltaa tasaisin väliajoin. Myös turvakengät sekä työvaatteet kestävät pidempään oikein huollettuina ja puhdistettuina. Suojainten hankinta, niiden oikeanlainen käyttö ja huoltaminen eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä, ja tähän suojainkoulutukset tarjoavat ratkaisun.

Suojainkoulutuksella voidaan varmistaa suojainten sujuva ja turvallinen käyttö

Osaatko tarkastaa kemikaalikäsineidesi läpäisyajan? Entä ovatko suojalasit päässäsi vain siksi, että niitä on pakko pitää? Arctic Safety tarjoaa mahdollisuuden tutustua suojainten turvalliseen ja sujuvaan käyttöön välittömällä ja räätälöidyllä suojainkoulutuksella. Voimme perehtyä yhteen osa-alueeseen tai koko skaalaan aina päästä varpaisiin. Kerro meille, mistä haluaisitte tietää lisää, me räätälöimme teille sopivan suojainkoulutuskokonaisuuden. Ota rohkeasti yhteyttä, ja opiskellaan yhdessä suojainten käyttöä.

Tilaa suojainkoulutus
Tutustu suojainvalikoimaan

Ensiaputuotteiden kartoitus

Ensiaputuotteiden tuotantotiloihin sijoittamiseen vaikuttaa moni asia. Jokaisen työpisteen lähellä pitää olla tarvittava valmius suhteessa riskeihin, ja ensiaputuotteiden luokse on oltava esteetön pääsy. Opastekylttien oikea sijoittelu on elintärkeää, koska onnettomuuden sattuessa juuri ne kertovat, missä ensiapukaapit sijaitsevat. Usein opastekyltit kuitenkin unohtuvat tai ne ovat menettäneet värinsä ajan saatossa. Myös esimerkiksi vanhentuvien silmänhuuhdepullojen säännöllinen päivitys unohtuu usein kiireessä.

ArcticSafetyn ensiaputuotteiden kartoitus tarjoaa ratkaisun ongelmaan. Ensiapukartoituksessa kuljemme kanssasi tuotantotilat järjestelmällisesti läpi, merkitsemme karttaan EA-pisteet ja ehdotamme tarvittaessa lisää pisteitä ja tarvikkeita, mikäli se on tarpeellista. Ensiapukartoituksen pohjalta saat selkeän raportin ja  työkalun yrityksesi työturvallisuuden järjestelmälliseen ylläpitämiseen.

Tilaa kartoitus
Tutustu ensiapuvälinevalikoimaan

Putoamissuojainkoulutus

Arctic Safety kouluttaa – se on yhteistyö, joka kannattaa

Tarjoamme kokonaisvaltaiset ratkaisut putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyyn. Putoamissuojaukseen kuuluvat laadukkaat ja luotettavat tuotteet. Myös määräaikaistarkastukset pitää huolehtia ajallaan. Välineiden huolto ja hoito sekä niiden oikea varastoiminen valmistavat seuraavaan turvalliseen työtehtävään. Tulevien työmaiden riskikartoitus, nykyisten putoamissuojainten sekä hankittavien suojainten soveltuvuus työtehtäviin (turvaetäisyydet, pelastussuunnitelma jne.) on tärkeää kartoittaa mahdollisuuksien mukaan jo ennen uusien suojainten hankintaa. Putoamissuojainkoulutus kokeneen ammattilaisen toteuttamana varmistaa tämän turvallisuuspaketin. Tarjoamme sekä perehdytys- että käytännön koulutusta monipuolisesti kaikkeen korkeanpaikan työskentelyyn. Me huolehdimme, että kaikki putoamissuojaukseen liittyvät toimenpiteet huomioidaan sekäkäydään läpi ja työskentely korkeilla paikoilla on turvallista.

Räätälöidyt putoamissuojainkoulutukset

Ota yhteyttä  Arctic Safetyyn,  niin suunnitellaan ja räätälöidään koulutuspaketti yhdessä juuri teidän yrityksenne ja henkilökuntanne turvaksi. Myös etäkoulutukset ovat mahdollisia!

Esimerkkejä sisällöstä kattotyöskentelyn peruskoulutukseen

  • Riskien havainnoiminen ja niiden turvallinen poistaminen
  • Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö
  • Ankkuripisteiden valinta ja valmistelu
  • Työskentely suojainten kanssa ja pelastautuminen

Esimerkkejä sisällöstä kattotyöskentelyn syventävään koulutukseen

  • Ankkuroitumismenetelmät ilman kiinnityspisteitä
  • Elämänlankojen rakentaminen
  • Turvallinen liikkuminen jyrkillä katoilla
  • Kaksiköysitekniikan perusteet
  • Pelastussuunnitelman teko
  • Pelastamisen ja pelastautumisen toteutus

Lisäksi autamme ja suunnittelemme kiinteät putoamissuojainjärjestelmät ja ankkuripisteet kiinteistöihin.

Tilaa putoamissuojainkoulutus
Tutustu putoamissuojaimiin