Kolhupäähineet

Kolhupäähine suojaa lieviltä kolhuilta ja iskuilta, joita saattaa aiheutua pään osuessa teräviin kulmiin, esineisiin tai koneisiin. Niitä käytetään muun muassa korjaustöissä ja työskenneltäessä kapeissa, ahtaissa paikoissa. Päähineet eivät suojaa putoavilta esineiltä.

Yleisesti päänsuojaimet voidaan jakaa kahteen ryhmään: suojakypäriin (EN 397) ja kolhusuojaimiin (EN 812). Kypärää tulee käyttää aina, kun työkohteessa on vaara joutua putoavien tai kaatuvien esineiden alle. Kolhusuojapäähine suojaa ainoastaan silloin, kun työntekijä voi lyödä tai kolhaista päänsä työkohteessa, esimerkiksi ahtaassa tilassa työskennellessään.

Kolhupäähineet ja niiden käyttö on vähentynyt viime vuosina huomattavasti mutta esim. joissain teollisuuden kohteissa ja työympäristöissä niitä vielä saa käyttää.

Riskienkartoitus työympäristössä

Työn riskien arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Riskien arvioinnin toteutus työpaikalla
Työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät tulee työpaikalla selvittää järjestelmällisesti. Mikäli vaaroja ei voida kokonaan poistaa, arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle eli riskin suuruus ja toteutetaan toimenpiteet, joilla riski pienennetään hallittavalle tasolle tai poistetaan kokonaan. Myös päänsuojauksessa on tärkeää, että riskienkartoituksessa selvitetään voiko työympäristössä käytettävät suojaimet kolhupäähineet vai kypärät.

Näytetään kaikki 4 tulosta