Käsiensuojaimet

Kädet ovat sinun tärkein työkalusi, mutta myös herkästi alttiina tapaturmille. Riskeinä ovat viillot, palovammat, hiertymät sekä kemikaalien aiheuttamat syöpymät. Lisäksi ongelmia voivat tuoda erilaiset altistumiset esim. kemikaaleille ja allergiat, jotka johtavat ammattitauteihin helposti.

Suojakäsineet suojaavat, turvaavat ja helpottavat työskentelyä. Oikealla valinnalla (materiaali, sopivan kokoinen ja riittävä suojausluokka) lisäät myös tehokkuutta työssäsi. Laajasta valikoimastamme löydämme juuri sinulle sopivat työkäsineet ja ennen kaikkea oikean kokoiset työhanskat.

Suojaa kätesi oikein!

Työkohteen mukaan eli tunnistetaan riskitaso ja arvioidaan vaaratekijät. Mitä suojaominaisuuksia työkäsineiden/suojakäsineiden pitää täyttää. Varmistetaan että käsineet ovat vaatimusten mukaiset. Työnantajalle kohdistuu suuri vastuu voimassa olevan henkilökohtaisten suojaimien käyttöä koskevan asetuksen myötä. ((EU) 2016/425).

EU:n henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425: Henkilökohtaisten suojaimien vaatimuksia koskeva asetus, joka jakaa suojakäsineet kolmeen kategoriaan riippuen riskistä ja vaarasta, jota vastaan niiden on suojattava, voimassa olevien CE-normien mukaisesti.

Käsiensuojaimet kategoriat:

Kategoria 1 – Vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet

Esimerkkejä tämän kategorian käsineistä ovat useimmat tavalliset työkäsineet sekä talouskäsineet, jotka suojaavat mm. miedoilta pesuaineilta ja vedeltä. Esim. kevyet työt, kotitalous -ja puutarhatyöt.

Kategoria 2 – Kaikki käsineet, joita ei ole luokiteltu kuuluvaksi kategoriaan 1 tai 3. Tähän kategoriaan luokitellaan työkäsineet, joita käytetään silloin, kun riskitason ei katsota olevan enää matala, mutta toisaalta ei hyvin korkea. Nämä suojakäsineet käsineet ovat standardin EN 420 vaatimusten mukaisia, myös valtuutetun testauslaitoksen testaamia ja tyyppihyväksymiä. Nämä työkäsineet on merkitty piktogrammilla, joka osoittaa käsineiden suojaustason ilmoitettua riskiä vastaan.

Kategoria 3 – Vakavilta vahingoittumisvaaralta ja -riskiltä suojaavat käsineet

Tämän kategorian käsineitä käytetään, kun on olemassa suuri riski vakavasta tai pysyvästä vammautumisesta, esim. erittäin syövyttäviä kemikaaleja käsiteltäessä. Näiden käsineiden CE-merkintä edellyttää niiden testaamista valtuutetussa testauslaitoksessa ja lisäksi valmistuksen valvontaa. CE-merkin ja piktogrammin lisäksi vaaditaan myös nelinumeroinen koodi (valvova laitos).

Viiltosuojakäsineet:

Viiltosuojaus (uudistunut EN 388:2016) merkitään X= A-F (paras viiltosuojaus F) myös vanha standardi voimassa toistaiseksi eli viiltosuojaluokka 1-5 (paras viiltosuojaluokka 5).

Varsinkin käsien viiltohaavat ovat yleisiä monilla työpaikoilla ja aiheuttavat kipua, haittoja ja sairauspoissaoloja. Miten suojautua viiltovammoilta? Hanki työhön sopivat viiltosuojakäsineet!

Meiltä löytyy lukuisa määrä erikoiskäsineitä viilto -ja pistosuojakäsineiden lisäksi, aina tärinäsuojakäsineistä vaativiin kemikaalisuojakäsineisiin ja kuumankestokäsineisiin. Jännitesuojakäsineet sähkötöihin ja tai vaikkapa palo -ja pelastuskäsineet lyhyellä toimitusajalla.

Piktogrammit ilmaisevat, mitä riskejä vastaan käsine on testattu eli mikä on niiden suojaustaso. Testaustulos merkitään numerosarjalla piktogrammien alle. EN 388 -standardin neljä testattavaa mekaanista ominaisuutta ovat: hankauslujuus (huonoin 1, paras 4), viillonkesto 1-5 tai X=A-F, repäisylujuus 1-4 ja puhkaisulujuus 1-4.

Näytetään tulokset 1–12 / 100