Suoja- ja työvaatteet näkyvinä huomioväreissä

Näkyvä varoitusvaatetus täydentää huonossa
valaistuksessa osaltaan tapaturman torjuntaa.
Varoitusvaatteen merkitys korostuu töissä, joissa työntekijää ei voida täysin suojata esimerkiksi työkoneilta ja ajoneuvoliikenteeltä. Näkyvä vaatetus sekä heijastimet ja heijastinnauhat parantavat työntekijöiden turvallisuutta myös työmatkoilla.

Heijastavat ja Fluoresoivat materiaalit

Näkyvässä varoitusvaatteessa voi olla ns. fluoresoivaa ja heijastavaa tai yhdistettyä materiaalia.
Fluoresoiva materiaali on kalvoa tai kangasta, joka on käsitelty fluoresoivalla pigmentillä. Se lisää näkyvyyttä päivällä ja hämärässä
sekä sumussa ja sateessa, mutta ei heijasta keinovalossa tai pimeällä. Tämän vuoksi pimeällä
siitä ei ole hyötyä.
Heijastava materiaali (esimerkiksi heijastin, heijastinnauha) ei ole itsevalaisevaa, vaan
se tarvitsee valonsäteen heijastaakseen. Heijastuksen voi havaita vain valonlähteen välittömässä läheisyydessä. Heijastin näkyy parhaiten
kapeassa valokeilassa.

Yhdistetyssä materiaalissa on sekä fluoresoivan että heijastavan materiaalin ominaisuudet. Tällaisen materiaalin vaikutus korostuu
hämärässä.

Näkyvältä varoitusvaatetukselta edellytetään,
että siihen pukeutunut työntekijä voidaan havaita turvallisen etäisyyden päästä. Varoitusvaatteena voidaan käyttää takkia ja housuja,
haalaria, liiviä tai valjaita.
Eri tilanteissa tarvitaan erilaista näkyvyyttä
ja vaatteen väritystä. Varoitusvaatteen valinnassa on otettava huomioon vaatteen tarkoituksenmukaisuus, esimerkiksi työasennot, työn
likaisuus ja sää. Lisäksi on muistettava muu
suojauksen tarve, esimerkiksi palosuojaus.

Työnantajan suojainvastuu

Työturvallisuuslain (738/2002) 15§ mukaan
työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset
täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet sekä suoja- ja työvaatteet, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön
tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimilla.
Työnantajan tulee opastaa työntekijöitä
henkilönsuojainten käytössä sekä järjestää
suojainten huolto ja kunnossapito. Suojaimet
huolletaan ja puhdistetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti

Näytetään tulokset 1–12 / 277